Pathways вече адмнистрира изпити KET и PET на Cambridge

Сертификатът КЕТ (Cambridge English: Key for Schools) е първият сертификат за тинейджъри на University of Cambridge. Успешните кандидати получават сертификат, удостоверяващ, че езиковите умения отговарят на ниво А2 от Общата Европейска езикова рамка.

За да си вземе изпита успешно, детето трябва да получи оценки: Pass (Минава), Pass with Merit (Минава с отличие), Pass with Distinction (Минава с изключително висок резултат).


Какво трябва да знае детето ми, за да се яви на изпит за сертификата КЕТ?

 • Да разбира кратки въпроси и инструкции.
 • Да може да изразява кратко мнение или потребност.
 • Да попълва формуляри и да пише кратки писмени работи, свързани с информация за неговото семейство и приятели и с неговите интереси.


Какъв е форматът на сертификата?

Сертификатът се състои от три секции:

 • Първата е Четене и Писане (Reading and W riting). Тя продължава 1 час и 10 минути. Кандидатите трябва да могат да разбират кратка писмена информация, свързана със знаци, брошури, вестници и списания. По време на изпита учениците пишат и кратък текст от 25 – 35 думи. 
 • Втората секция е Слушане (Listening) и тя продължава 30 минути. Кандидатите трябва да покажат умението си да разбират различна информация, която чуват, като им се говори достатъчно бавно. 
 • Третата секция на сертификата КЕТ – Говорене (Speaking), продължава между 8 и 10 минути. Учениците трябва да покажат, че могат да участват в разговор, като задават и отговарят на кратки въпроси. Устната част на изпита се провежда по двойки или в група от трима човека. 

 

Сертификатът РЕТ (Cambridge English: Preliminary (Preliminary English Test – PET)  е вторият сертификат за тинейджъри на University of Cambridge. Успешните кандидати получават сертификат, удостоверяващ, че езиковите умения отговарят на ниво B1 от Общата Европейска езикова рамка.

За да си вземе изпита успешно, детето трябва да получи оценки: Pass (Минава), Pass with Merit (Минава с отличие), Pass with Distinction (Минава с изключително висок резултат).

Какво трябва да знае детето ми, за да се яви на изпит за сертификат на PET?

 • Да разбира основния смисъл на недвусмислени инструкции или официални обяви.
 • Да разбира инструкциите на своя преподавател, свързани с работата в час.
 • Да задава кратки въпроси и да участва в разговори, свързани с училището и с непосредственото му обкръжение.
 • Да може да пише описание на събитие, например училищна екскурзия.

 

Какъв е форматът на серификата?

Сертификатът се състои от три секции:

 • Първата е Четене и Писане (Reading and Writing). Тя продължава 90 минути. Кандидатите трябва да могат да разбират кратка писмена информация, свързана със знаци, брошури, вестници и списания. По време на изпита учениците трябва а покажат, че могат да използват правилно думи, фрази и граматически конструкции посредством писането на кратък текст от 100 думи. 
 • Втората секция е Слушане (Listening) и тя продължава 35 минути. Кандидатите трябва да покажат умението си да разбират различна информация, която чуват, като обяви, интервюта и дискусии на ежедневни теми. Освен това, те трябва да могат да разбират характера и намеренията на хората, които чуват.  
 • Третата секция на сертификата РЕТ – Говорене (Speaking), продължава между 10 и 12 минути. Учениците участват в разговор, задавайки и отговаряйки на въпроси, свързани с техните предпочитания. Устната част на изпита се провежда по двойки или в група от трима човека.