ЕКИП

ЕКИП

Ангел Келчев
Изпълнителен директорАнгел Келчев
В Pathways г-н Келчев се фокусира върху преподаване в малки групи на професионалисти, които търсят да опреснят или доразвият знанията си по английски език, за да работят по-ефективно с международни клиенти.
Николета Келчева
ДиректорНиколета Келчева
Преподавателската дейност на г-ца Келчева в Pathways се фокусира върху преподаване в малки групи на деца, гимназисти и професионалисти, които търсят да опреснят или доразвият знанията си по английски език, за да работят по-ефективно с международни клиенти.
РАДА СТОИЦЕВА
Мениджър, корпоративно обучениеРАДА СТОИЦЕВА
Преподавателската дейност на г-жа Стоицева в Pathways се фокусира върху индивидуално обучение на деца и гимназисти, както и корпоративно обучение на професионалисти, които желаят да обогатят знания си и да владеят свободна бизнес кореспонденция.
Вяра Келчева
АдвокатВяра Келчева
Адвокат Вяра Келчева е pro bono юрисконсулт на Pathways, a основната й дейност е свързана с предоставяне на правна защита и репрезентация в сферите на наказателното, административното и гражданското право.
Емилия Дурева
Старши учителЕмилия Дурева
Професионалните й приоритети са свързани с подготовка на гимназисти за Кеймбридж сертификати, както и входящи и държавни изпити по английски език в български университети.
Елисавета Кланска
Старши учителЕлисавета Кланска
Професионалните й приоритети са свързани с обучение по английски език на възрастни от различни сфери на икономиката, както и подготовка на гимназисти за сертификатните изпити на Кеймбридж. Тя има богат опит в преподаването по Европейските програми „Аз мога” и „Аз мога повече”.