CPE

 • CPE е международно признат изпит, приеман от университети и колежи, както и от хиляди работодатели по света. Той служи като доказателство за високо ниво на владеене на английски език.
 • Компании като Coca-Cola, IBM, Nestle, Sony, Procter & Gamble и Nokia признават изпита CPE.
 • CPE е валиден за цял живот и отговаря на C2 ниво от Общоевропейска езикова рамка.
 • От човек, владеещ английски език на ниво С2, може да се очаква да:
  • Разбере с лекота почти всичко, което чува и чете;
  • Участва без затруднения във всякакви разговори и дискусии;
  • Чете с лекота всякакви форми на писмения език;
  • Се изразява точно и гладко;
  • Напише ясен, плавно развиващ се текст в подходящ стил.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на Cambridge University Press, които максимално наподобяват реални изпитни въпроси;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективното полагане на изпита;
 • Специализирана подготовка за овладяване на умения за писане на есе;
 • Полагане на множество пробни изпити, целящи да симулират реална изпитна обстановка.

CPE

 • CPE е международно признат изпит, приеман от университети и колежи, както и от хиляди работодатели по света. Той служи като доказателство за високо ниво на владеене на английски език.
 • Компании като Coca-Cola, IBM, Nestle, Sony, Procter & Gamble и Nokia признават изпита CPE.
 • CPE е валиден за цял живот и отговаря на C2 ниво от Общоевропейска езикова рамка.
 • От човек, владеещ английски език на ниво С2, може да се очаква да:
  • Разбере с лекота почти всичко, което чува и чете;
  • Участва без затруднения във всякакви разговори и дискусии;
  • Чете с лекота всякакви форми на писмения език;
  • Се изразява точно и гладко;
  • Напише ясен, плавно развиващ се текст в подходящ стил.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на Cambridge University Press, които максимално наподобяват реални изпитни въпроси;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективното полагане на изпита;
 • Специализирана подготовка за овладяване на умения за писане на есе;
 • Полагане на множество пробни изпити, целящи да симулират реална изпитна обстановка.