IELTS

IELTS (International English Language Testing System) оценява четири от вашите умения по английски език - четене, писане, слушане и говорене.  Всяка година близо 2 милиона души се явяват на изпита, което прави IELTS един от най-популярните академични изпити по английски език. IELTS е с давност от 2 години и се приема от австралийски, британски, канадски и новозеландски академични институции, от над 3,000 академични институции в Съединените щати и от различни професионални организации по целия свят.

Подготовката в Pathways предлага:

Курсова и индивидуална подготовка за IELTS в зависимост от конкретните изисквания и досегашното ниво на подготовка на ученика. Курсистите ни усвояват задълбочени знания и умения, необходими за успешното им справяне с частите, фокусирани върху четене, както и върху усвояване основната структура за писане на есе. Ползвайки богата гама от учебници и учебни материали, нашите инструктори поставят учениците в условия, максимално близки до тестовите. Въз основа на наложените интерактивни методи на обучение, курсистите ни опознават в детайли основните типове въпроси, както и различните стратегии за ефективно полагане на цялостния изпит.

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) оценява четири от вашите умения по английски език - четене, писане, слушане и говорене.  Всяка година близо 2 милиона души се явяват на изпита, което прави IELTS един от най-популярните академични изпити по английски език. IELTS е с давност от 2 години и се приема от австралийски, британски, канадски и новозеландски академични институции, от над 3,000 академични институции в Съединените щати и от различни професионални организации по целия свят.

Подготовката в Pathways предлага:

Курсова и индивидуална подготовка за IELTS в зависимост от конкретните изисквания и досегашното ниво на подготовка на ученика. Курсистите ни усвояват задълбочени знания и умения, необходими за успешното им справяне с частите, фокусирани върху четене, както и върху усвояване основната структура за писане на есе. Ползвайки богата гама от учебници и учебни материали, нашите инструктори поставят учениците в условия, максимално близки до тестовите. Въз основа на наложените интерактивни методи на обучение, курсистите ни опознават в детайли основните типове въпроси, както и различните стратегии за ефективно полагане на цялостния изпит.