SAT и ACT

SAT /Scholastic Aptitude Test/ и ACT /American College Test/ са стандартизирани тестове, изискващи се при кандидатстване за бакалавърски програми в САЩ и Канада, както и от американски университети по света. Pathways е оторизиран изпитен център за SAT в офисите си в гр. Пазарджик, както и за ACT в офисите си в гр. Пазарджик и гр. София.

Pathways предлага курсова и индивидуална подготовка за изпитите SAT и ACT в зависимост от конкретните изисквания и досегашното ниво на подготовка. Курсистите ни усвояват задълбочени знания и умения, необходими за успешното им справяне с частите, фокусирани върху критично четене и математика, както и основната структура за писане на есе. Ползвайки богата гама от учебници и учебни материали, нашите инструктори  поставят учениците в условия, максимално близки до тестовите. Въз основа на заложените интерактивни методи на обучение, курсистите ни опознават в детайли основните типове въпроси, както и различните стратегии за ефективно полагане на цялостния изпит.

Pathways е ETS-оторизиран център да администрира изпитите SAT I: Reasoning Test и SAT II: Subject Tests в гр. Пазарджик (Center ID: 56533) в офисите си в гр. Пазарджик. За повече информация и регистрация, моля следвайте линка тук.

Pathways е оторизиран център да администрира изпита ACT в офисите си в гр. Пазарджик (Center ID: 874070) и гр. София (Center ID: 874080). Центърът предлага модерна и предразполагаща обстановка както за подготовка, така и за полагане на самия изпит.

SAT и ACT

SAT /Scholastic Aptitude Test/ и ACT /American College Test/ са стандартизирани тестове, изискващи се при кандидатстване за бакалавърски програми в САЩ и Канада, както и от американски университети по света. Pathways е оторизиран изпитен център за SAT в офисите си в гр. Пазарджик, както и за ACT в офисите си в гр. Пазарджик и гр. София.

Pathways предлага:

Kурсова и индивидуална подготовка за изпитите SAT и ACT в зависимост от конкретните изисквания и досегашното ниво на подготовка. Курсистите ни усвояват задълбочени знания и умения, необходими за успешното им справяне с частите, фокусирани върху критично четене и математика, както и основната структура за писане на есе. Ползвайки богата гама от учебници и учебни материали, нашите инструктори  поставят учениците в условия, максимално близки до тестовите. Въз основа на заложените интерактивни методи на обучение, курсистите ни опознават в детайли основните типове въпроси, както и различните стратегии за ефективно полагане на цялостния изпит.


Pathways е ETS-оторизиран център да администрира изпитите SAT I: Reasoning Test и SAT II: Subject Tests в гр. Пазарджик (Center ID: 56533) в офисите си в гр. Пазарджик. За повече информация и регистрация, моля следвайте линка тук.

Pathways е оторизиран център да администрира изпита ACT в офисите си в гр. Пазарджик (Center ID: 874070) и гр. София (Center ID: 874080). Центърът предлага модерна и предразполагаща обстановка както за подготовка, така и за полагане на самия изпит.