Общ английски

Курсовете са предназначени за работещи хора от всяка възраст. Те са подходящи както за хора, които тепърва започват обучението си по английски език, така и за такива, които вече имат определено ниво на владеене на езика.
Курсистите се запознават с основните граматични категории, като преподавателят развива основни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране. Текущото оценяване на курсистите се осъществявя чрез регулярни тестове на всеки три раздела от учебника, като също така се полага и финален изпит. Нашата цел при обучението на възрастни е да изградим солидна езикова грамотност по английски език, която да послужи в професионалния и личен живот на всеки курсист.
Подготовката по тези нива предоставя на курсистите една солидна и стабилна основа, върху която те могат да градят още знания и умения, които да използват занапред.  

Индивидуална подготовка:

Не се колебайте да се свържете с нас ако имате нужда от индивидуална подготовка. Множество мениджъри и служители на фирми, които работят с международни клиенти и партньори ползват нашите услуги, за да подобрят комуникативните и писмените си умения по английски език и по този начин на повишат своята ефективност и продуктивност. Всеки един от тях полага безплатен диагностичен тест, след което наш преподавател изготвя индивидуален учебен план, съобразен с неговите конкретни изисквания, нужди и предишни знания. Индивидуалната подготовка е подходяща както за професионалисти със солидно ниво на английски език, така и за начинаещи, които търсят гъвкаво разписание и индивидуално внимание и подход.

Курсова подготовка:

Pathways организира курсове в малки групи, които позволяват оказване на нужното внимание на всеки един курсист:

 • Продължителността на курсовете варира в зависимост от нуждите и предишните знания на служителите, но най-често е от около 80 учебни часа;
 • Курсовете се провеждат целогодишно, като тяхното времево разписание зависи от предпочитанията и заетостта на курсистите;
 • Курсовете могат да бъдат провеждани както в офиси на Pathways в гр. Пазарджик или в гр. София, така и в самата компания при наличие на подходящи условия за това.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на различни водещи издания;
 • Учебни материали, разкриващи стратегии за ефективна подготовка;
 • Разиграване на множество реалистични ситуации, целящи да симулират реална обстановка в англоговоряща среда.

Общ английски

Курсовете са предназначени за работещи хора от всяка възраст. Те са подходящи както за хора, които тепърва започват обучението си по английски език, така и за такива, които вече имат определено ниво на владеене на езика.
Курсистите се запознават с основните граматични категории, като преподавателят развива основни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране. Текущото оценяване на курсистите се осъществявя чрез регулярни тестове на всеки три раздела от учебника, като също така се полага и финален изпит. Нашата цел при обучението на възрастни е да изградим солидна езикова грамотност по английски език, която да послужи в професионалния и личен живот на всеки курсист.
Подготовката по тези нива предоставя на курсистите една солидна и стабилна основа, върху която те могат да градят още знания и умения, които да използват занапред.  

Индивидуална подготовка:

Не се колебайте да се свържете с нас ако имате нужда от индивидуална подготовка. Множество мениджъри и служители на фирми, които работят с международни клиенти и партньори ползват нашите услуги, за да подобрят комуникативните и писмените си умения по английски език и по този начин на повишат своята ефективност и продуктивност. Всеки един от тях полага безплатен диагностичен тест, след което наш преподавател изготвя индивидуален учебен план, съобразен с неговите конкретни изисквания, нужди и предишни знания. Индивидуалната подготовка е подходяща както за професионалисти със солидно ниво на английски език, така и за начинаещи, които търсят гъвкаво разписание и индивидуално внимание и подход.

Курсова подготовка:

Pathways организира курсове в малки групи, които позволяват оказване на нужното внимание на всеки един курсист:

 • Продължителността на курсовете варира в зависимост от нуждите и предишните знания на служителите, но най-често е от около 80 учебни часа;
 • Курсовете се провеждат целогодишно, като тяхното времево разписание зависи от предпочитанията и заетостта на курсистите;
 • Курсовете могат да бъдат провеждани както в офиси на Pathways в гр. Пазарджик или в гр. София, така и в самата компания при наличие на подходящи условия за това.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на различни водещи издания;
 • Учебни материали, разкриващи стратегии за ефективна подготовка;
 • Разиграване на множество реалистични ситуации, целящи да симулират реална обстановка в англоговоряща среда.