Бизнес английски

Обучението по бизнес английски на Pathways е насочено към лексиката и фразите, използвани в глобалната бизнес среда, правилната употреба на граматика, както и задължителните езикови умения за успешна комуникация с международни партньори и клиенти. Нивото на сложност на лексиката и бизнес терминологията е съобразена с вашето ниво и професионална сфера. Целта на обучението е да ви помогне ефективно да си служите с езика в работна среда.

Курсовете по бизнес английски покриват теми като бизнес кореспонденция, глобализация, реклама, бизнес-срещи, комуникация, изнасяне на презентации, представяне на статистики, диаграми, тенденции и графики, преговори, разрешаване на бизнес проблеми, създаване на контакти и водене на кратки разговори с бизнес партньори. Всяко занятие е базирано върху една от тези теми и се състои от ролеви игри, казуси и дискусии. Нашите опитни преподаватели ще ви помогнат в надграждането на вашите съществуващи езикови познания, използвайки пресъздаване на ситуации чрез ролеви игри и упражнения в екип. По време на обучението ще използвате примери от личния си опит и това ще допринесе към ефективността от курса на обучение.

Индивидуална подготовка:

Не се колебайте да се свържете с нас ако имате нужда от индивидуална подготовка. Множество мениджъри и служители на фирми, които работят с международни клиенти и партньори ползват нашите услуги, за да подобрят комуникативните и писмените си умения по английски език и по този начин на повишат своята ефективност и продуктивност. Всеки един от тях полага безплатен диагностичен тест, след което наш преподавател изготвя индивидуален учебен план, съобразен с неговите конкретни изисквания, нужди и предишни знания. Индивидуалната подготовка е подходяща както за професионалисти със солидно ниво на английски език, така и за начинаещи, които търсят гъвкаво разписание и индивидуално внимание и подход.

Курсова подготовка:

Pathways организира курсове в малки групи, които позволяват оказване на нужното внимание на всеки един курсист:

 • Продължителността на курсовете варира в зависимост от нуждите и предишните знания на служителите, но най-често е от около 80 учебни часа;
 • Курсовете се провеждат целогодишно, като тяхното времево разписание зависи от предпочитанията и заетостта на курсистите;
 • Курсовете могат да бъдат провеждани както в офиси на Pathways в гр. Пазарджик или в гр. София, така и в самата компания при наличие на подходящи условия за това.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на различни водещи издания;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективна подготовка;
 • Прилагане на множество ролеви игри, целящи да симулират реална обстановка в англоговоряща среда.

Бизнес английски

Обучението по бизнес английски на Pathways е насочено към лексиката и фразите, използвани в глобалната бизнес среда, правилната употреба на граматика, както и задължителните езикови умения за успешна комуникация с международни партньори и клиенти. Нивото на сложност на лексиката и бизнес терминологията е съобразена с вашето ниво и професионална сфера. Целта на обучението е да ви помогне ефективно да си служите с езика в работна среда.

Курсовете по бизнес английски покриват теми като бизнес кореспонденция, глобализация, реклама, бизнес-срещи, комуникация, изнасяне на презентации, представяне на статистики, диаграми, тенденции и графики, преговори, разрешаване на бизнес проблеми, създаване на контакти и водене на кратки разговори с бизнес партньори. Всяко занятие е базирано върху една от тези теми и се състои от ролеви игри, казуси и дискусии. Нашите опитни преподаватели ще ви помогнат в надграждането на вашите съществуващи езикови познания, използвайки пресъздаване на ситуации чрез ролеви игри и упражнения в екип. По време на обучението ще използвате примери от личния си опит и това ще допринесе към ефективността от курса на обучение.

Индивидуална подготовка:

Не се колебайте да се свържете с нас ако имате нужда от индивидуална подготовка. Множество мениджъри и служители на фирми, които работят с международни клиенти и партньори ползват нашите услуги, за да подобрят комуникативните и писмените си умения по английски език и по този начин на повишат своята ефективност и продуктивност. Всеки един от тях полага безплатен диагностичен тест, след което наш преподавател изготвя индивидуален учебен план, съобразен с неговите конкретни изисквания, нужди и предишни знания. Индивидуалната подготовка е подходяща както за професионалисти със солидно ниво на английски език, така и за начинаещи, които търсят гъвкаво разписание и индивидуално внимание и подход.

Курсова подготовка:

Pathways организира курсове в малки групи, които позволяват оказване на нужното внимание на всеки един курсист:

 • Продължителността на курсовете варира в зависимост от нуждите и предишните знания на служителите, но най-често е от около 80 учебни часа;
 • Курсовете се провеждат целогодишно, като тяхното времево разписание зависи от предпочитанията и заетостта на курсистите;
 • Курсовете могат да бъдат провеждани както в офиси на Pathways в гр. Пазарджик или в гр. София, така и в самата компания при наличие на подходящи условия за това.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на различни водещи издания;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективна подготовка;
 • Прилагане на множество ролеви игри, целящи да симулират реална обстановка в англоговоряща среда.