Разговорен английски

Курсовете по разговорен английски език са подходящи за ученици, студенти и работещи. Те са на различни нива (А1, А2, В1, В2 и т.н.) от Европейската езикова рамка. Курсовете могат да бъдат фокусирани върху определени житейски ситуации или професионални среди:

 • Бизнес пътуване;
 • Пътуване;
 • Бизнес английски;
 • Медицински английски;
 • Технически английски;
 • Юридически английски и т.н.

Системата на преподаване в Pathways предоставя възможност на курсистите да преминават плавно между различните нива. Преподавателите в тези курсове са или чужденци или българи с перфектен английски език. Текстовете, включени в отделните нива, са актуални и увлекателни. Граматиката и лексиката са поднесени разбираемо в разнообразни езикови ситуации, упражнения и игри, работа по двойки и в група. Акцент се поставя  върху говоренето като основен инструмент на общуването. Комуникативните задачи са подбрани така, че да представляват интерес и да гарантират личното участие на всеки курсист. Степента на усвояване се контролира посредством устни и писмени тестове.

Индивидуална подготовка:

Не се колебай да се свържеш с нас ако имаш нужда от индивидуална подготовка. След полагане на безплатен диагностичен тест, наш преподавател ще изготви учебен план, съобразен с твоите конкретни изисквания и предишни знания. Индивидуалната подготовка е подходяща както за ученици със солидно ниво на английски език, така и за начинаещи, които търсят гъвкаво разписание и индивидуални внимание и подход. 

Курсова подготовка:

При наличие на желаещи, Pathways организира курсове за подготовка в малки групи до 12 човека, които позволяват значително лично внимание на всеки един курсист:

 • Курсовете включват 80 учебни часа;
 • Курсовете се провеждат целогодишно, като тяхното времево разписание зависи от предпочитанията и заетостта на учениците;
 • Курсистите получават сертификат за всяко успешно преминато ниво по английски.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Използване на разнообразна мултимедия и други технологични ресурси;
 • Работа с материали на различни водещи издания.

Разговорен английски

Курсовете по разговорен английски език са подходящи за ученици, студенти и работещи. Те са на различни нива (А1, А2, В1, В2 и т.н.) от Европейската езикова рамка. Курсовете могат да бъдат фокусирани върху определени житейски ситуации или професионални среди:

 • Бизнес пътуване;
 • Пътуване;
 • Бизнес английски;
 • Медицински английски;
 • Технически английски;
 • Юридически английски и т.н.

Системата на преподаване в Pathways предоставя възможност на курсистите да преминават плавно между различните нива. Преподавателите в тези курсове са или чужденци или българи с перфектен английски език. Текстовете, включени в отделните нива, са актуални и увлекателни. Граматиката и лексиката са поднесени разбираемо в разнообразни езикови ситуации, упражнения и игри, работа по двойки и в група. Акцент се поставя  върху говоренето като основен инструмент на общуването. Комуникативните задачи са подбрани така, че да представляват интерес и да гарантират личното участие на всеки курсист. Степента на усвояване се контролира посредством устни и писмени тестове.

Индивидуална подготовка:

Не се колебай да се свържеш с нас ако имаш нужда от индивидуална подготовка. След полагане на безплатен диагностичен тест, наш преподавател ще изготви учебен план, съобразен с твоите конкретни изисквания и предишни знания. Индивидуалната подготовка е подходяща както за ученици със солидно ниво на английски език, така и за начинаещи, които търсят гъвкаво разписание и индивидуални внимание и подход. 

Курсова подготовка:

При наличие на желаещи, Pathways организира курсове за подготовка в малки групи до 12 човека, които позволяват значително лично внимание на всеки един курсист:

 • Курсовете включват 80 учебни часа;
 • Курсовете се провеждат целогодишно, като тяхното времево разписание зависи от предпочитанията и заетостта на учениците;
 • Курсистите получават сертификат за всяко успешно преминато ниво по английски.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Използване на разнообразна мултимедия и други технологични ресурси;
 • Работа с материали на различни водещи издания.