Family and Friends Starter

Учебникът Family and Friends Starter е разработен специално за езикови курсове за деца в предучилищна възраст и първи клас. Английският език се усвоява лесно и бързо с включените в учебника истории за Били и неговото семейство. Богато илюстрираните уроци по английски език за деца привличат вниманието на малките ученици и стимулират въображението им. Подборът на темите цели да възбуди интереса и да увеличи желанието им да изучават езика. В обучението по английски език за деца се съчетават слушане, четене, писане, както и боравене с цифри.

Езикови умения

При успешно завършване на курса, детето ви ще може да:

 • Разпознава малките и големите букви от азбуката, както и думи започващи с тях;
 • Създава връзка между буквите и индивидуалните звуци от говоримия език, чрез метода phonics;
 • Разбира и формулира думи и кратки изречения на различни теми;
 • Слуша и разбира кратки стихчета и песни;
 • Придобие увереност в четенето и произношението на думи на английски.

Социални умения

В Pathways вярваме, че изучаването на езика при децата е най-ефективно, когато освен езикови познания, те получават възможност да разширят общата си култура и да изградят положителна ценностна система. Работим усилено над:

 • Развитие на добродетели и ценности – учим се на ценности като взаимопомощ, отговорност, чувство за справедливост, уважение и приятелство;
 • Развиване на позитивна представа за себе си – успешното учене повишава самооценката, ентусиазма за приемане на предизвикателства, концентрацията и постоянството; 
 • Сътрудничество – растейки, детето развива увереност, доверие и приятелство с другите деца;
 • Креативност - децата обичат да творят, защото е забавно и същевременно им позволява по автентичен начин да изразяват себе си - имат свобода в изборите, които правят, в мислите и в чувствата си;
 • Критично мислене – чрез представянето на различни теми, ситуации и хора, окуражаваме децата да отстояват идеи и позиции, да търсят алтернативи и да разрешават конфликти.

Family and Friends Starter

Учебникът Family and Friends Starter е разработен специално за езикови курсове за деца в предучилищна възраст и първи клас. Английският език се усвоява лесно и бързо с включените в учебника истории за Били и неговото семейство. Богато илюстрираните уроци по английски език за деца привличат вниманието на малките ученици и стимулират въображението им. Подборът на темите цели да възбуди интереса и да увеличи желанието им да изучават езика. В обучението по английски език за деца се съчетават слушане, четене, писане, както и боравене с цифри.

Езикови умения

При успешно завършване на курса, детето ви ще може да:

 • Разпознава малките и големите букви от азбуката, както и думи започващи с тях;
 • Създава връзка между буквите и индивидуалните звуци от говоримия език, чрез метода phonics;
 • Разбира и формулира думи и кратки изречения на различни теми;
 • Слуша и разбира кратки стихчета и песни;
 • Придобие увереност в четенето и произношението на думи на английски.

Социални умения

В Pathways вярваме, че изучаването на езика при децата е най-ефективно, когато освен езикови познания, те получават възможност да разширят общата си култура и да изградят положителна ценностна система. Работим усилено над:

 • Развитие на добродетели и ценности – учим се на ценности като взаимопомощ, отговорност, чувство за справедливост, уважение и приятелство;
 • Развиване на позитивна представа за себе си – успешното учене повишава самооценката, ентусиазма за приемане на предизвикателства, концентрацията и постоянството; 
 • Сътрудничество – растейки, детето развива увереност, доверие и приятелство с другите деца;
 • Креативност - децата обичат да творят, защото е забавно и същевременно им позволява по автентичен начин да изразяват себе си - имат свобода в изборите, които правят, в мислите и в чувствата си;
 • Критично мислене – чрез представянето на различни теми, ситуации и хора, окуражаваме децата да отстояват идеи и позиции, да търсят алтернативи и да разрешават конфликти.