Family and Friends 1 – 2 клас

Учебникът Family and Friends 1 е предназначен за деца в 2-ри клас. В рамките на курса, учениците се запознават с основните граматични категории, като преподавателят развива основни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране. Материалът междувременно развива способността на децата да преодолеят преградата, която им пречи да проговорят на английски език. Учениците усвояват лексика в следните сфери: училище, частите на човешкото тяло, професии, животни и много други. По време на обучението си, учениците също се запознават подробно с формата на престижните международни сертификати за деца Cambridge English: Young Learners, които поощряват и насърчават напредъка на вашето дете.

Езикови умения

При успешно завършване на курса, детето ви ще може да:

 • Задава и отговаря кратко на конкретни, ясно формулирани въпроси;
 • Води кратък разговор на познати теми;
 • Възпроизвежда стихчета, песнички и диалози от учебника;
 • Прочита нови думи, заложени като непозната лексика;
 • Пише думи и изречения, като използва правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането.

Социални умения

В Pathways вярваме, че изучаването на езика при децата е най-ефективно, когато освен езикови познания, те получават възможност да разширят общата си култура и да изградят положителна ценностна система. Работим усилено над:

 • Логическо мислене – чрез богата гама от езикови игри, задачи и гатанки, развиваме логическото мислене на малките ни ученици;
 • Развиването на позитивна представа за себе си - получавайки емпатия от учителя и връстниците си, децата осъзнават своята ценност и това им помага да развият сензитивност към чувствата на другите;
 • Развиване на самостоятелност – растящо чувство на самостоятелност може да се наблюдава, когато децата знаят, че имат подкрепа от учителя си и могат да я потърсят при необходимост; 
 • Сътрудничество – растейки, детето развива увереност, доверие и приятелство с другите деца; 
 • Креативност - децата обичат да творят, защото е забавно, а и им позволява по автентичен начин да изразяват себе си (имат свобода в изборите, които правят, в мислите и в чувствата си).

Family and Friends 1 – 2 клас

Учебникът Family and Friends 1 е предназначен за деца в 2-ри клас. В рамките на курса, учениците се запознават с основните граматични категории, като преподавателят развива основни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране. Материалът междувременно развива способността на децата да преодолеят преградата, която им пречи да проговорят на английски език. Учениците усвояват лексика в следните сфери: училище, частите на човешкото тяло, професии, животни и много други. По време на обучението си, учениците също се запознават подробно с формата на престижните международни сертификати за деца Cambridge English: Young Learners, които поощряват и насърчават напредъка на вашето дете.

Езикови умения

При успешно завършване на курса, детето ви ще може да:

 • Задава и отговаря кратко на конкретни, ясно формулирани въпроси;
 • Води кратък разговор на познати теми;
 • Възпроизвежда стихчета, песнички и диалози от учебника;
 • Прочита нови думи, заложени като непозната лексика;
 • Пише думи и изречения, като използва правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането.

Социални умения

В Pathways вярваме, че изучаването на езика при децата е най-ефективно, когато освен езикови познания, те получават възможност да разширят общата си култура и да изградят положителна ценностна система. Работим усилено над:

 • Логическо мислене – чрез богата гама от езикови игри, задачи и гатанки, развиваме логическото мислене на малките ни ученици;
 • Развиването на позитивна представа за себе си - получавайки емпатия от учителя и връстниците си, децата осъзнават своята ценност и това им помага да развият сензитивност към чувствата на другите;
 • Развиване на самостоятелност – растящо чувство на самостоятелност може да се наблюдава, когато децата знаят, че имат подкрепа от учителя си и могат да я потърсят при необходимост; 
 • Сътрудничество – растейки, детето развива увереност, доверие и приятелство с другите деца; 
 • Креативност - децата обичат да творят, защото е забавно, а и им позволява по автентичен начин да изразяват себе си (имат свобода в изборите, които правят, в мислите и в чувствата си).