Upbeat Intermediate 7 - 8 клас

Подготовката по тези системи предоставя на децата една солидна основа, върху която могат да градят знания и умения по време на гимназиалното си обучение и да бъдат успешни при подготовката си за кандидатстване в университет.

Курсът отговаря на ниво B1 по Европейската езикова рамка и е предназначен за напреднали ученици в областта на английския език. Това ниво е особено важно за всеки изучаващ езика, защото именно в него се придобива плавността и увереността, присъщи на владеещите английски на високо ниво. Курсът също служи и като стартова база за подготовка за първи сертификат на Кеймбридж (First Certificate in English – FCE). В чисто учебен аспекс, целта на курса е да послужи като преговор и възможност за консолидация и подобрение на натрупаните до момента граматически знания, както и за активното разширяване на речниковия запас.

Езикови умения

При успешно завършване на курса, детето ви ще може да:

 • Разбира конкретна информация от изучаваните текстове, като използва ограничен кръг стратегии за разбиране при четене/сортиране, подреждане, свързване на текст с илюстрации и др./;
 • Чете на глас кратки текстове с произношение и интонация, които не пречат на разбирането;
 • Извлича конкретна информация от изучавани текстове;
 • Разбира английска реч в рамките на изучаваните теми;
 • Пише изречения и кратки текстове по теми от изучавания материал по зададен модел.

Социални умения

В Pathways вярваме, че изучаването на езика при децата е най-ефективно, когато освен езикови познания, те получават възможност да разширят общата си култура и да изградят положителна ценностна система. Работим усилено над:

 • Логическо мислене – чрез богата гама от езикови игри, задачи и гатанки, развиваме логическото мислене на малките ни ученици;
 • Развиването на позитивна представа за себе си - получавайки емпатия от учителя и връстниците си, децата осъзнават своята ценност и това им помага да развият сензитивност към чувствата на другите;
 • Развиване на самостоятелност – растящо чувство на самостоятелност може да се наблюдава, когато децата знаят, че имат подкрепа от учителя си и могат да я потърсят при необходимост;
 • Сътрудничество – растейки, детето развива увереност, доверие и приятелство с другите деца;
 • Креативност - децата обичат да творят, защото е забавно, а и им позволява по автентичен начин да изразяват себе си (имат свобода в изборите, които правят, в мислите и в чувствата си).

Upbeat Intermediate – 7-8 клас

Подготовката по тези системи предоставя на децата една солидна основа, върху която могат да градят знания и умения по време на гимназиалното си обучение и да бъдат успешни при подготовката си за кандидатстване в университет.

Курсът отговаря на ниво B1 по Европейската езикова рамка и е предназначен за напреднали ученици в областта на английския език. Това ниво е особено важно за всеки изучаващ езика, защото именно в него се придобива плавността и увереността, присъщи на владеещите английски на високо ниво. Курсът също служи и като стартова база за подготовка за първи сертификат на Кеймбридж (First Certificate in English – FCE). В чисто учебен аспекс, целта на курса е да послужи като преговор и възможност за консолидация и подобрение на натрупаните до момента граматически знания, както и за активното разширяване на речниковия запас.

Езикови умения

При успешно завършване на курса, детето ви ще може да:

 • Разбира конкретна информация от изучаваните текстове, като използва ограничен кръг стратегии за разбиране при четене/сортиране, подреждане, свързване на текст с илюстрации и др./;
 • Чете на глас кратки текстове с произношение и интонация, които не пречат на разбирането;
 • Извлича конкретна информация от изучавани текстове;
 • Разбира английска реч в рамките на изучаваните теми;
 • Пише изречения и кратки текстове по теми от изучавания материал по зададен модел.

Социални умения

В Pathways вярваме, че изучаването на езика при децата е най-ефективно, когато освен езикови познания, те получават възможност да разширят общата си култура и да изградят положителна ценностна система. Работим усилено над:

 • Логическо мислене – чрез богата гама от езикови игри, задачи и гатанки, развиваме логическото мислене на малките ни ученици;
 • Развиването на позитивна представа за себе си - получавайки емпатия от учителя и връстниците си, децата осъзнават своята ценност и това им помага да развият сензитивност към чувствата на другите;
 • Развиване на самостоятелност – растящо чувство на самостоятелност може да се наблюдава, когато децата знаят, че имат подкрепа от учителя си и могат да я потърсят при необходимост;
 • Сътрудничество – растейки, детето развива увереност, доверие и приятелство с другите деца;
 • Креативност - децата обичат да творят, защото е забавно, а и им позволява по автентичен начин да изразяват себе си (имат свобода в изборите, които правят, в мислите и в чувствата си).