FCE

 • Какви са основните предимства на FCE?
  • FCE е валиден за цял живот;
  • FCE е международно признат за целите на обучението и бизнеса. Хиляди работодатели, университети и държавни ведомства официално признават FCE;
  • FCE Ви дава добра основа от знания, нужни за успешното полагане на следващите ESOL изпитити на Cambridge - CAE и CPE.

 • FCE отговаря на ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка.
 • От курсист, владеещ английски език на В2 ниво, може да се очаква да:
  • Общува свободно и спонтанно, така че да провежда разговор в широк кръг от теми с човек, за който този език е роден.
  • Напише ясен и подробен текст на широк кръг от предмети, свързани с неговите интереси.
  • Напише есе или доклад, който да предава информация или аргументи в подкрепа или срещу определена гледна точка.
  • Разбира дълги изложения и лекции при условие, че темата е сравнително позната;
  • Разбира повечето телевизионни новини и програми за настоящи събития.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на Cambridge University Press, които максимално наподобяват реални изпитни въпроси;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективното полагане на изпита;
 • Специализирана подготовка за овладяване на умения за писане на есе;
 • Полагане на множество пробни изпити, целящи да симулират реална изпитна обстановка.

FCE

 • Какви са основните предимства на FCE?
  • FCE е валиден за цял живот;
  • FCE е международно признат за целите на обучението и бизнеса. Хиляди работодатели, университети и държавни ведомства официално признават FCE;
  • FCE Ви дава добра основа от знания, нужни за успешното полагане на следващите ESOL изпитити на Cambridge - CAE и CPE.

 • FCE отговаря на ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка.
 • От курсист, владеещ английски език на В2 ниво, може да се очаква да:
  • Общува свободно и спонтанно, така че да провежда разговор в широк кръг от теми с човек, за който този език е роден.
  • Напише ясен и подробен текст на широк кръг от предмети, свързани с неговите интереси.
  • Напише есе или доклад, който да предава информация или аргументи в подкрепа или срещу определена гледна точка.
  • Разбира дълги изложения и лекции при условие, че темата е сравнително позната;
  • Разбира повечето телевизионни новини и програми за настоящи събития.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на Cambridge University Press, които максимално наподобяват реални изпитни въпроси;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективното полагане на изпита;
 • Специализирана подготовка за овладяване на умения за писане на есе;
 • Полагане на множество пробни изпити, целящи да симулират реална изпитна обстановка.