CAE

 • CAE е изпит, който оценява вашите умения за свободно общуване на английски език и справяне с повечето ежедневни ситуации. Голям брой университети в Обединеното кралство, все по-голям брой университети в САЩ, както и много работодатели по целия свят признават CAE.
 • CAE е валиден за цял живот и отговаря на ниво С1 (Effective Proficiency) по Общоевропейската езикова рамка.
 • От човек, владеещ английски език на С1 ниво, може да се очаква да:
  • Разбира дълги и сложни текстове, като различава отделните стилове.
  • Разбира специализирани статии и технически инструкции.
  • Се изразява свободно и спонтанно без да търси непременно правилното изразяване.
  • Използва езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели.
  • Формулира идеи и мнения и умело да дава своя принос към разговора.
  • Се изразява в ясен, добре структуриран текст, който разкрива гледната точка относително обширно.
  • Дискутира сложни предмети в писмо, есе или доклад, като изтъква въпросите, които смята за най-важни.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на Cambridge University Press, които максимално наподобяват реални изпитни въпроси;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективното полагане на изпита;
 • Специализирана подготовка за овладяване на умения за писане на есе;
 • Полагане на множество пробни изпити, целящи да симулират реална изпитна обстановка.

CAE

 • CAE е изпит, който оценява вашите умения за свободно общуване на английски език и справяне с повечето ежедневни ситуации. Голям брой университети в Обединеното кралство, все по-голям брой университети в САЩ, както и много работодатели по целия свят признават CAE.
 • CAE е валиден за цял живот и отговаря на ниво С1 (Effective Proficiency) по Общоевропейската езикова рамка.
 • От човек, владеещ английски език на С1 ниво, може да се очаква да:
  • Разбира дълги и сложни текстове, като различава отделните стилове.
  • Разбира специализирани статии и технически инструкции.
  • Се изразява свободно и спонтанно без да търси непременно правилното изразяване.
  • Използва езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели.
  • Формулира идеи и мнения и умело да дава своя принос към разговора.
  • Се изразява в ясен, добре структуриран текст, който разкрива гледната точка относително обширно.
  • Дискутира сложни предмети в писмо, есе или доклад, като изтъква въпросите, които смята за най-важни.

Подготовката в Pathways предлага:

 • Интерактивен подход и лично внимание от висококвалифицирани преподаватели;
 • Работа с материали на Cambridge University Press, които максимално наподобяват реални изпитни въпроси;
 • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективното полагане на изпита;
 • Специализирана подготовка за овладяване на умения за писане на есе;
 • Полагане на множество пробни изпити, целящи да симулират реална изпитна обстановка.